Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » artykuły  » co słychać w zoo
 • Stare Zoo pe?ne nowych mo?liwo?ci

  data publikacji: 11 05 2011, 14:00
  Jeszcze w maju zako?czy si? pierwszy etap prac w pawilonie dla waranw z Komodo. B?dziemy mogli do niego wej?? pod koniec roku. Do miasta zg?osi? si? te? inwestor zainteresowany star? lwiarni?
 • Ma?pi Tydzie?

  data publikacji: 09 05 2011, 12:54
  Dzi? w krakowskim ZOO rozpoczyna si? Ma?pi Tydzie?. To element kampanii ochrony ma?p cz?ekokszta?tnych og?oszonej przez Europejskie Stowarzyszenie Ogrodw Zoologicznych i Akwariw
 • Afryka w zamojskim ZOO

  data publikacji: 06 05 2011, 14:00
  W zamojskim ZOO praca wre: powstaj? nowe wybiegi dla ma?p i nied?wiedzi, przebudowywany jest staw, przy ktrym b?d? ?y?y ptaki wodne. A w przysz?ym roku w ZOO zamieszkaj? afryka?skie ?yrafy
 • Pierwszy w Polsce bia?y lew

  data publikacji: 02 05 2011, 16:00
  Oficjalnego imienia nie ma, a ju? pretenduje do roli gwiazdy polskiej sceny zwierz?cej. Od 1 maja w zoo w Borysewie mo?na ogl?da? pierwszego w Polsce bia?ego lwa
 • Sus?y si? obudzi?y

  data publikacji: 02 05 2011, 11:00
  Najwi?ksze ?piochy w opolskim zoo poczu?y wiosn?: sus?y mor?gowane obudzi?y si? ze snu zimowego, nabieraj? cia?a po zimie i szykuj? si? do godw
 • Dramat w ?l?skim zoo

  data publikacji: 29 04 2011, 14:00
  Rodzina wilkw grzywiastych odrzuci?a szczeni?. Szyty, ktry robi furor? na zagranicznych portalach, jest chory i prawdopodobnie d?ugo nie po?yje
 • Kuce i spragniony pieszczot osio?

  data publikacji: 26 04 2011, 16:00
  We wroc?awskim zoo otwarte zosta?o ranczo koniowatych, w ktrym zamieszka? osio?, konie rasy haflinger i kuce szetlandzkie. Wszystkie konie mo?na g?aska?, a na kucach najm?odsi b?d? mogli poje?dzi?
 • ?egnaj misiu!

  data publikacji: 22 04 2011, 11:00
  Du?o zmian w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Czy na lepsze? Z punktu zwierz?t na pewno. Wybieg dla nied?wiedzi przy Alei Solidarno?ci na Pradze ju? nie b?dzie atrakcj? turystyczn?. S? plany by zwierz?ta przenie?? do nowego wybiegu wewn?trz ogrodu
 • Motyle lataj? w zoo

  data publikacji: 21 04 2011, 14:42
  ?dzki Ogrd Zoologiczny (ul. Konstantynowska 8/10) od dzi? mo?e pochwali? si? pawilonem z motylami
 • ?l?skie zoo ma nowych mieszka?cw

  data publikacji: 19 04 2011, 14:33
  Ma?? Bell?, to nowa mieszkanka zoo, ktra na ?wiat przysz?a kilka dni temu. Jak wielb??da przysta?o, od razu, cho? niezgrabnie, stan??a na nogi
 • Sus?y w Nowym ZOO ju? wsta?y

  data publikacji: 06 04 2011, 14:00
  Zrobi?o si? ciep?o a Nowe ZOO w Poznaniu wyd?u?y?o godziny, w ktrych mo?na je zwiedza?. Od po?owy kwietnia na tras? powrci te? kolejka w?skotorowa Maltanka
 • Kolejny przetarg na roboty budowlane w Akcent ZOO

  data publikacji: 04 04 2011, 11:52
  Ju? po raz trzeci urz?d miejski w Bia?ymstoku og?osi? przetarg, dotycz?cy gruntownej przebudowy Akcentu Zoo. Je?eli wreszcie znajd? si? ch?tni na podj?cie wyzwania, prace nabior? tempa
 • Tadzik, ojciec sukcesu w opolskim zoo

  data publikacji: 31 03 2011, 16:54
  W opolskim zoo sypn??o bli?niakami: w stadzie lemurw katta i u marmozet bia?oczelnych. Potomka doczeka?a si? te? para ma?pek miko czarnych
 • Odesz?a najstarsza mieszkanka zoo

  data publikacji: 31 03 2011, 11:22
  Jeszcze niedawno romansowa?a z o 40 lat m?odszym Hugonem. W ?rod? znaleziono j? martw? na dnie basenu. Cho? w zoo si? tego spodziewano, wszystkim trudno si? z tym pogodzi?. Aniela ?y?a d?u?ej, ni? pracuje najstarszy pracownik warszawskiego grodu
 • Narodziny w p?ockim zoo

  data publikacji: 30 03 2011, 16:00
  Mamy samiczk?, bardzo si? z tego cieszymy, poniewa? rokuje to nadzieje hodowlane na przysz?o?? - chwali now? mieszkank? zoo jego dyrektor Aleksander Niweli?ski. ?yrafi?tko przysz?o na ?wiat kilka dni temu
 • Gwiazda berli?skiego ZOO - mi? Knut nie ?yje

  data publikacji: 22 03 2011, 12:46
  Odszed? ulubieniec berli?czykw - nied?wied? polarny Knut. Znaleziono go martwego w basenie w jego zagrodzie. Na razie nie wiadomo, co by?o przyczyn? ?mierci Knuta. Opiekun zwierzaka Heiner Kloes zapewnia, ?e mi? by? zdrowy i dobrze si? czu?. By? w sile wieku. Mia? zaledwie cztery lata
 • Z zoo do Ba?tyku

  data publikacji: 21 03 2011, 13:55
  Trzy urodzone w tym roku foki mog? z ma?ego basenu w zoo trafi? prosto do Ba?tyku. Ogrd wyst?puje do Ministerstwa ?rodowiska o zgod? na wypuszczenie ich na wolno??
 • Mo?na ogl?da? ma?ego makaka wanderu

  data publikacji: 18 03 2011, 11:00
  Male?kiego makaka wanderu mo?na ju? ogl?da? na wybiegu dla ma?p w ?dzkim ogrodzie zoologicznym
 • Koniec foczej dynastii w zoo

  data publikacji: 17 03 2011, 14:00
  Rzadki widok w zoo: jednocze?nie mo?na ogl?da? a? trzy m?ode, puchate bia?e foki. Na ?wiat przysz?a ju? 93. przedstawicielka tego gatunku urodzona w Warszawie. Ale ostatnia na d?ugie lata. Samiec Dawid wyjecha?, bo nie by? d?entelmenem
 • Nowi mieszka?cy opolskiego zoo

  data publikacji: 15 03 2011, 14:26
  Samica ?urawia rajskiego i samiec poturu to nowi mieszka?cy opolskiego zoo. Ogrd chce rozpocz?? hodowl? ?urawi, za? w przypadku poturu jedynie od?wie?y? krew, by zwierz?ta tego gatunku, ktre ju? mieszkaj? w zoo, mog?y si? rozmna?a?