Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » artykuły  » porady
 • Zatrucie ?rodkami przeciwkleszczowymi

  data publikacji: 17 06 2010, 12:00
  Jednym z cz??ciej stosowanych ?rodkw przeciwkleszczowych jest amitraza, ktra wchodzi w sk?ad wielu obro?y i p?ynw roztoczobjczych. Niew?a?ciwe ich zastosowanie, mo?e skutkowa? gro?nym zatruciem
 • Wi??? kokardki, zaplatam warkoczyki

  data publikacji: 16 06 2010, 23:12
  W domu my?leli, ?e zwariowa?am. A to moja pasja. Jedni uprawiaj? sport, a ja strzyg? psy. Cho? pierwszego obcina?am sze?? godzin - mwi Ania Oberda*, ktra prowadzi salon piel?gnacji psw
 • Z psem do przedszkola?

  data publikacji: 16 06 2010, 07:47
  Na czym polega nauka w psim przedszkolu? Pomaga w wychowaniu psa, ale te? uczy zwierzaka relacji z innymi czworonogami
 • Jak dba? o psie i kocie z?by

  data publikacji: 15 06 2010, 12:00
  Jak dba? o higien? jamy ustnej naszych czworonogw. Dlaczego zapach z psiej paszczy, przyprawia w?a?ciciela o md?o?ci? Na wasze pytania odpowiada weterynarz, Jakub ?uber
 • Choroby skry u je?y pigmejskich

  data publikacji: 14 06 2010, 16:00
  Obok niezale?nych od nas dolegliwo?ci je?a, takich jak przesuszenie bardzo wra?liwego naskrka czy skrne alergie na pokarm i materia?y, z ktrymi zwierz? si? styka, istniej? choroby paso?ytnicze przykre i m?cz?ce dla je?a, ktrych jednak, co wa?ne, mo?na unikn??
 • Piesku, wr?! - przywo?ywanie awaryjne

  data publikacji: 14 06 2010, 14:00
  Wielu z nas zna to uczucie kiedy spuszczamy psa na ??ce, po jakim? czasie przywo?ujemy, a on... udaje, ?e nas nie zna. Takie zachowanie psa jest frustruje i staje si? zagro?eniem. Co zrobi? aby zapewni? naszemu pupilowi bezpiecze?stwo?
 • Zwyrodnienie kr?gos?upa

  data publikacji: 09 06 2010, 11:00
  Zwyrodnienie kr?gos?upa to niezapalna choroba charakteryzuj?ca si? powstawaniem kostnych naro?li na powierzchni stawowej kr?gw. Schorzenie cz?sto wyst?puje u psw du?ych ras szczeglnie podatne na t? dolegliwo?? s? owczarki niemieckie
 • Domowe obiadki

  data publikacji: 08 06 2010, 16:00
  Ka?dy z nas lubi domowe obiady. Nasi czworono?ni przyjaciele te? ch?tnie urozmaiciliby swoja diet? sk?adaj?c? si? g?ownie z suchej karmy, ale nie wszystko co zdrowe dla nas jest zdrowe dla nich
 • Zatrucie aspiryn? u kotw

  data publikacji: 08 06 2010, 14:05
  Aspiryna jest lekiem cz?sto przyjmowanym przez ludzi w celu z?agodzenia lekkiego blu lub zbicia gor?czki. Podobne wzgl?dy u?mierzenie blu i dyskomfortu, sk?aniaj? w?a?cicieli kotw do podawania swoim podopiecznym tego leku. Dzia?anie takie, bez uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii,...
 • Pies, jak ptaszek w klatce?

  data publikacji: 07 06 2010, 14:00
  Co zrobi?, gdy nasz pies, z rado?ci? rzuca si? na go?ci, a komenda na miejsce dzia?a tylko przez chwil?, po czym pupil niczym, torpeda biegnie ku przera?onym intruzom?
 • Przeczytaj, nim adoptujesz psa

  data publikacji: 01 06 2010, 13:05
  Ka?dy z nas, nim adoptuje psa, powinien uwa?nie przemy?le? to i owo. Pies oprcz tego, ?e mo?e by? wspania?ym towarzyszem d?ugich spacerw, kompanem do zabaw, pociech? w kryzysowych sytuacjach, jest te? obowi?zkiem. Ka?dy wi?c musi by? odpowiedzialny za stworzenie, ktre przygarn??
 • Zwichni?cie rzepki

  data publikacji: 02 06 2010, 14:00
  Rzepka jest jedn? z ko?ci wchodz?cych w sk?ad stawu kolanowego. Jej g?wne funkcje to wzmacnianie pracy mi??nia czworog?owego uda oraz ochrona przedniej powierzchni stawu. U psw, szczeglnie ras miniaturowych, cz?sto dochodzi do przemieszczenia rzepki i zwi?zanych z nim utrudnie? w pracy kolana
 • Magia klikera

  data publikacji: 31 05 2010, 21:08
  Metod szkoleniowych jest chyba tyle ile szkl dla psw. Trudno wiec znale?? t? ktra przemocy, pozytywnie. Ostatnio popularny jest kliker - trzeba przyzna? daj?cy rewelacyjne efekty!
 • Jak unika? przegrzania

  data publikacji: 31 05 2010, 17:00
  Udar cieplny powstaje, gdy organizm nie jest w stanie zmagazynowa? energii dop?ywaj?cej do niego. Jego nast?pstwa mog? by? bardzo niebezpieczne dla zdrowia i ?ycia czworonoga. Dlatego wiedza na temat objaww przegrzania (hipertermii) i sposobw prawid?owego ch?odzenia pupila jest bardzo istotna
 • Jak nauczy? psa p?ywa??

  data publikacji: 31 05 2010, 13:20
  Je?li my?lisz, ?e wystarczy wrzuci? psa do wody aby p?ywa?, to bardzo si? mylisz. Po takim szoku wi?kszo?? psw b?dzie panicznie i do ko?ca ?ycia ba? si? wody. Jak bezpiecznie i bez paniki nauczy? p?ywa? swojego czworonoga?
 • Jak dba? o z?by naszych zwierzakw?

  data publikacji: 27 05 2010, 14:00
  Na pytania czytelnikw CafeAnimal.pl odpowiada Jakub ?uber, lekarz weterynarii z Gabinetu Horse-Med
 • Bezstresowe k?panie psa

  data publikacji: 25 05 2010, 16:00
  Wodna piel?gnacja czworonoga to nie lada zadanie dla jego w?a?ciciela. Trzeba mie? do pieska takie podej?cie, aby k?piel nie kojarzy?a si? z kar? i nie powodowa?a zb?dnych stresw
 • Problemy z oddychaniem - zapad tchawicy

  data publikacji: 25 05 2010, 11:00
  Tchawica jest elastycznym, rurowatym narz?dem transportuj?cym powietrze do p?uc. U psw ras miniaturowych, z r?nych przyczyn, mo?e dochodzi? do zapadania si? ?wiat?a narz?du. Skutkiem tego s? uci??liwe, nieust?puj?ce problemy z oddychaniem
 • Skr?t ?o??dka - schorzenie du?ych psw

  data publikacji: 24 05 2010, 16:00
  Skr?t ?o??dka jest schorzeniem wyst?puj?cym g?wnie u psw du?ych ras. Najcz?stszymi przyczynami dolegliwo?ci s?: wysi?ek fizyczny w krtkim czasie po posi?ku oraz ?apczywe pobieranie obfitych porcji karmy
 • Co robi? gdy pies jest agresywny?

  data publikacji: 24 05 2010, 11:00
  Ludzie z regu?y unikaj? spotkania oko w oko z obcym psem. Ma?o kto wchodzi na nieznan? posesje, po ktrej biega luzem czworong. Ma?o jest ?mia?kw, ktrzy wyci?gn? r?k? w stron? dobermana, rottweilera lub innego wi?kszego psa spotkanego przypadkiem na ulicy. Obawa przed agresj? ze strony...