Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » artykuły  » do poczytania  » Unia sfinansuje żerowiska dla bocianów na Warmii

Unia sfinansuje żerowiska dla bocianów na Warmii

2012-08-14 23:47:16

do poczytania

Jesienią na terenie Ostoi Warmińskiej, należącej do sieci Natura 2000, ruszą prace mające na celu stworzenie żerowisk dla bocianów. Ze środków unijnych przeznaczono na ten cel 6,5 mln zł
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłosiło przetarg na wykonanie prac budowlanych w okolicach wsi Żywkowo na Warmii, miejsca o największej liczebności i największej gęstości występowania bocianów. Przeznaczono 6,5 mln zł z unijnych środków na budowę stawów i rozlewisk ułatwiających tym ptakom zdobywanie pokarmu.

Jeszcze jesienią tego roku powstaną groble i spiętrzenia na rowach melioracyjnych, które spowodują wytworzenie się rozlewisk na wiosnę. Oprócz nich wykopane zostanie 6 stawów o powierzchni 500 metrów kwadratowych każdy. Będą to siedliska życia płazów i innych zwierząt stanowiących pokarm dla bocianów. Obecnie na tych terenach jest zbyt sucho, aby same mogły się wyżywić.

Inwestycja jest częścią projektu ochrony bociana białego, który koordynuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie i Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

sierzp
Komentarze