Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » artykuły  » porady  » Czy jaszczurka to zwierzak dla mnie?

Czy jaszczurka to zwierzak dla mnie?

2012-05-23 16:00:00

porady

Gady to fascynuj?ce stworzenia, a wszelakie ich odmiany dost?pne do domowej hodowli, s? rwnie popularne, co psy i koty. Jednak?e zwierzaki te, inaczej, ni? chocia?by wspomniane futrzaki, oferuj? ca?kiem inne do?wiadczenia z hodowli i wymagaj? ca?kiem innej opieki. Musimy sie dobrze zastanowi?, czy to pupil dla nas
fot. za whozoo.org
Hoduj?c dowolnego gada nastawiamy si? przede wszystkim na jego podziwianie. Iguana nie poli?e naszej twarzy niczym pies, a kameleon nie b?dzie mrucza? i ?asi? si? ja kot.

Tak naprawd? wi?kszo?? z tych stworze? nie przepada za fizycznym kontaktem. Je?li b?dziemy zbyt d?ugo trzyma? naszego ?uskowatego pupila, mo?emy doprowadzi? nawet do jego zgonu.

?eby to zrozumie?, nale?y przyjrze? si? sposobom ?ycia tych stworze?. W naturze zdecydowana wi?kszo?? gatunkw prowadzi samotny tryb ?ycia. Przewa?nie kontakty z innymi osobnikami ko?cz? si? na ??czeniu w pary, za? po okresie godowym zwierzaki rozchodz? si?.

Dlatego te? znaczna cz??? badaczy tych zwierz?t uwa?a, ?e nie s? one zdolne do wytworzenia wi?zi w?a?nie z powodw genetycznych. Innymi s?owy nasz pupil raczej nie b?dzie za nami t?skni?.

Wracaj?c jeszcze do tematu brania zwierzaka na r?ce wi?kszo?? gatunkw odbiera dotyk jako zagro?enie. Dlatego te? zbyt d?ugie trzymanie zwierzaka wywo?uje stres, ktry prowadzi na przyk?ad do utraty apetytu lub wymusza sta?e pozostawanie w ukryciu. To ostatecznie mo?e prowadzi? do zgonu. Warto o tym pami?ta?. Tym samym kupuj?c takiego zwierzaka nastawmy si? przede wszystkim na jego podziwianie.

Inn? spraw? jest wybr odpowiedniego gatunku tu wystarczy si?gn?? do ksi??ek lub poszuka? informacji w sieci. Niektre gady wymagaj? bardzo specjalnych warunkw.

gnat
Komentarze