Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » artykuły  » porady  » Przewodnik po pożytecznym procencie

Przewodnik po pożytecznym procencie

2009-02-05 15:45:43

porady

Podatnicy rozliczający swój roczny PIT mają możliwość przekazania 1 proc. swojego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Warto skorzystać z tego prawa i pomóc jej działalności
Przypomnijmy, że darowizna 1% to nic więcej jak przekierowanie 1% podatku na rzecz działań pożytku publicznego zamiast do skarbu Państwa. Każdy, zatem może pomóc zwierzętom wskazując wybraną fundacje lub stowarzyszenie jako beneficjenta wpłaty 1% podatku. Ze względu na specyfikę działań bardzo często to właśnie 1% podatku jest głównym (jedynym) źródłem finansowania! Zatem czym więcej osób zostanie przekonanych do przekazania 1% tym skuteczniej wybrane organizacje mogą działać i pomagać zwierzętom!

Kto może przekazać 1% podatku?

- wszyscy, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), bez względu na to, w jaki sposób rozliczają się z fiskusem;

- osoby, które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

- ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i korzystają z liniowej 19-procentowej stawki podatku (uwaga, osoby te dopiero od tego roku uzyskały możliwość przekazania 1% podatku dla OPP!!!);

- emeryci, ale pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie.

Komu można przekazać 1% ?

Ważne jest, aby wybrana przez nas organizacja znajdowała się w wykazie organizacji pożytku publicznego. Posiadanie statutu prawnego takiej organizacji oznacza, że organizacja jest uprawniona do otrzymywania 1 proc. Wpis do rejestru można sprawdzić w wykazie ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski lub na stronie www.pozytek.gov.pl. Wybraną organizację najłatwiej wyszukać po numerze KRS lub poprzez wpisanie jej nazwy lub części nazwy w wyszukiwarkę.

Trzeba też pamiętać, że swój 1 proc. możemy przeznaczyć tylko na rzecz jednej instytucji!

(nie ma już możliwości podzielania kwoty 1% pomiędzy różne organizacje)

Jak przekazać swój 1% podatku?

Od 2007 roku obowiązuje nowy ułatwiony system przekazywania podatku. Aktualne wzory formularzy PIT znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl. Druki można także odebrać w najbliższym urzędzie skarbowym. Zachęcamy również do korzystania z programów do rozliczeń takich jak zamieszczony na stronie www.1procent.viva.og.pl gdzie w bardzo łatwy i szybki sposób, według wskazówek programu trzeba tylko uzupełnić pola i wydrukować gotowy PIT.

Osoba, która chce przekazać swój pożyteczny procent musi jedynie w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wpisać w odpowiednie rubryki jedynie nazwę organizacji, numer KRS i kwotę podatku. To nic trudnego, po prostu należy:

· w odpowiedniej rubryczce rocznego zeznania podatkowego podać nazwę organizacji oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;

PIT-28 - poz. 129-131

PIT-36 - poz. 305-307

PIT-36L - poz. 105-107

PIT-37 - poz. 124-126

PIT-38 - poz. 58-60

· Wpisać w rubryczkę obliczony 1% swojego podatku, według wskazówek na formularzu;

Jego wysokość nie może przekroczyć 1 proc. kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli więc na przykład należny podatek wykazany w pozycji 120 formularza PIT-37 wyniesie w naszym przypadku 5485, na rzecz organizacji pożytku publicznego będzie można przekazać 54,80 (5485 * 1 %, zaokrąglone do pełnych dziesiątek groszy w dół).

· Zgodnie z obowiązującym prawem to naczelnik urzędu skarbowego przekazuje na rzecz organizacji kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w terminie, w czasie 3 miesięcy od daty złożenia zeznania (czyli do końca lipca br.), potrącając od wyliczonej kwoty koszty przelewu. Trzeba pamiętać, że na rozliczenie się z fiskusem mamy czas do końca kwietnia.

UWAGA – NOWE I WAŻNE!

W składanym przez siebie zeznaniu podatkowym nareszcie możemy wpisać dodatkowe informacje(np. na konkretny cel), które mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego. Informację taką należy zamieścić w rubryce \\\"Informacjach uzupełniających”, gdzie podatnicy mogą także podać swój numer telefonu, faksu, adres e-mail, a także cel szczegółowy, na jaki przeznaczają swój 1% podatku, zamieszczone odpowiednio w:

· poz. 132-134 - PIT-28,

· poz. 308-310 - PIT-36,

· poz. 108-110 - PIT-36L,

· poz. 127-129 - PIT-37,

· poz. 61-63 - PIT-38.

Informacje te zostaną przekazane organizacji pożytku publicznego przez urząd skarbowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Przez zaznaczenie pola kwadratu można również wyrazić zgodę na przekazanie OPP danych regulowanych przez art.21b ust.5 ustawy o podatku dochodowym.* Zgoda ta dotyczy imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości dokonanej darowizny.

Jest to bardzo ważne gdyż poprzez wyrażenie takiej zgody, organizacje mogą sprawdzić czy wpłynęła przez US kwota od konkretnej osoby, a także mogą Państwu podziękować za przekazaną pomoc!

Ważne jest też to, że jeśli podatnik popełni błąd przy wypełnianiu rubryk dotyczących przekazania 1% podatku, np. pomyli się przy wpisywaniu nazwy lub przy podaniu jej nr KRS, jego zeznanie nie zostanie uznane za błędne i nie zostanie odesłane do poprawienia. Jednak konsekwencją pomyłki będzie nie przekazanie organizacji wskazanej kwoty.

Co można więcej?

Osoby fizyczne – czyli każdy darczyńca prywatny – może przekazać również darowiznę finansową lub rzeczową:

§ Kwoty darowizn odlicza się od podstawy obliczenia podatku, jednak nie mogą one stanowić w roku podatkowym więcej niż 6 % dochodu osób fizycznych. W skład odliczanej kwoty mogą wchodzić zarówno darowizny pieniężne jak i wartość darowizn rzeczowych. (Reguluje to art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych.)

Warunkiem zastosowania odliczenia darowizny jest prawidłowe udokumentowanie: w przypadku darowizny pieniężnej odpowiednim dokumentem jest dowód wpłaty (w rozliczanym roku podatkowym) na rachunek bankowy, a w innych przypadkach dokument, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą także mogą przekazać pomoc na realizację celów statutowych organizacji.

§ Osoby prawne mogą przekazać darowizny, których łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć 10% dochodu. Zasady odliczenia podobne są do odliczeń darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne. (Reguluje je art. 18 ust.1 pkt.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.)

Zatem każdą wpłatę na rzecz zwierząt można uwzględnić w swoim rozliczeniu z fiskusem! Zachęcamy, zatem do przekazywania wpłat na akcje dla zwierząt.

Zwierzętom naprawdę niewiele potrzeba do szczęścia. 1% znaczy bardzo wiele!
Komentarze
 • Mała

  2010-11-17 23:39:29
  Warto podzielić się ze zwierzakami.
 • Panciapka

  2010-11-01 12:26:08
  Warto
 • Magda

  2010-06-17 10:34:00
  w przyszłym roku napewno się przyda
 • feba90

  2010-06-15 15:25:26
  w przyszłym roku