Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » artykuły  » porady  » Zatrucie substancjami ropopochodnymi

Zatrucie substancjami ropopochodnymi

2011-05-16 14:00:00

porady

Ropa naftowa i jej pochodne – benzyna, oleje, woski, smary, rozpuszczalniki itp. są substancjami chemicznymi o silnych właściwościach toksycznych. O dzikich zwierzętach zatrutych surową ropą słychać za każdym razem, gdy dochodzi do awarii szybów naftowych lub wycieków z kontenerowców. Bywa, że zwierzęta domowe – zwłaszcza koty, także ulegają skażeniu związkami ropopochodnymi. Jakie ryzyko dla czworonogów niesie kontakt z tymi substancjami?
fot. ilco / sxc.hu
Produkty rafinacji ropy naftowej stosowane są bardzo powszechnie w gospodarstwach domowych. Wchodzą w skład wielu substancji, m.in. leków, farb, lakierów, pestycydów. Nieodpowiednio zabezpieczone, źle magazynowane, nieuprzątnięte po rozlaniu stwarzają realne zagrożenie dla wszędobylskich czworonogów. Koty, podczas wylizywania futra przypadkowo pobrudzonego benzyną lub innym związkiem ropopochodnym, mogą spożyć znaczącą ilości tych chemikaliów, co skutkuje zatruciem. Zdarza się, że nieświadomi ryzyka opiekunowie czworonogów używają benzyny lub rozpuszczalników chemicznych do zmywania lepkich substancji z sierści czworonogów – efekt bywa tragiczny. Równie niebezpieczne dla zwierzaków są środki owadobójcze - pestycydy itp. chemikalia sporządzone na bazie benzyny. Preparaty takie – przeznaczone do walki z insektami w budynkach inwentarskich, niedozwolone są do stosowania u zwierząt (informacja na opakowaniu).

Skutki zatrucia substancjami ropopochodnymi bywają tragiczne – niekiedy śmiertelne. Śmierć czworonogów najczęściej spowodowana jest silnym podrażnieniem płuc. Najwięcej szkody wyrządzają trujące opary chemikaliów bezpośrednio wdychane do najgłębszych warstw płuc oraz ciecze zaaspirowane do dróg oddechowych. Do aspiracji płynów najczęściej dochodzi podczas prób zwymiotowania połkniętych substancji. Szkodliwy wpływ związków ropopochodnych obserwowano nie tylko po ich spożyciu a także po zewnętrznym narażeniu organizmu na ich działanie - związki te stosunkowo łatwo absorbowane są z powierzchni skóry i po wchłonięciu powodują ciężkie zmiany układowe.

Do układów objętych procesem chorobowym należą: układ oddechowy, pokarmowy, nerwowy i skóra. Objawy chorobowe są wypadkową uszkodzenia danych narządów. Najpoważniejsze zmiany występują w drogach oddechowych. Objawy oddechowe – kaszel, duszność, krztuszenie, pojawiają się w przeciągu kilku minut do 2 godzin po narażeniu. Przyjmuje się, że jeśli symptomy nie wystąpią w ciągu 12 godzin od spożycia, prawdopodobnie nie dojdzie do rozwoju choroby. W ciężkich przypadkach, gdy układ nerwowy zostanie uszkodzony, występują zawroty głowy, oszołomienie, dezorientacja, a nawet śpiączka. Biegunka, wymioty i bolesność brzucha – kolka, pojawiają się po narażeniu doustnym. Krytycznym okresem po spożyciu trujących substancji są pierwsze dwie doby. Po tym czasie, o ile chory przeżyje, objawy zaczynają ustępować.

Postępowanie po spożyciu związków ropopochodnych ma na celu ograniczenie wchłaniania trujących substancji. W tym celu choremu doustnie podawany jest węgiel aktywowany wiążący chemikalia w przewodzie pokarmowym. W krótkim czasie po spożyciu można wykonać płukanie żołądka – jest to rozwiązanie ostateczne, gdyż niesie ryzyko aspiracji wymiocin do dróg oddechowych. Stosuje się je wyłącznie w przypadku zatruć bardzo silnymi truciznami. Dodatkowo choremu podawane są leki ułatwiające oddychanie. Po naskórnym narażeniu zaleca się jak najszybsze zmycie z sierści chemikaliów. W tym celu stosuje się letnią wodę i szampony zawierające detergenty (większość dostępnych szamponów). Gęste smary trudno zmywalne można usunąć przy użyciu substancji lipofilnych, np. smalcu, masła lub past do mycia rąk używanych przez mechaników.

Mając na uwadze ryzyko wynikające z narażenia czworonogów na kontakt ze związkami ropopochodnymi dbajmy o zachowanie należytych środków ostrożności przy stosowaniu i przechowywaniu tych produktów.

bk
Komentarze