Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » artykuĹ‚y  » wideo  » Orze? próbowa? porwa? dziecko  » komentarze

Orze? próbowa? porwa? dziecko - komentarze

[powrót do artykułu]

Wed?ug u?ytkownika YouTube'a o pseudonimie MrNuclearCat, to nagranie jest prawdziwe, i ukazuje prób? porwania dziecka przez or?a przedniego. Imponuj?ce? Owszem. Tyle, ?e nie wszyscy w to wierz?

Komentarze
 • sekonto

  2016-12-13 17:03:27
  Tysi?ce ludzi na ?wiecie nabra?o si? na ten film. :-)
 • EdwardJackson50

  2016-08-11 19:26:35
  Dobrze ?e nic mu si? nie sta?o. Wygl?da?o na serio gro?nie.
 • CO2002

  2016-08-11 19:03:55
  To przera?aj?ce! Nie wiem czy chcia?em to widzie?...
 • HelenJohnson85

  2016-06-01 00:43:40
  To jest przera?aj?ce jak niewiele trzeba aby dosz?o do trageddi. Biedne dziecko.
 • ES1997

  2016-05-25 19:50:42
  A? mnie ciary przesz?y. Nie chce wiedzie? co mog?boby si? z tym dzieckiem sta? gdyby uda?o mu sie go prowa?.
 • OliviaMeekins1960

  2016-05-12 21:22:17
  Mo?e jestem dziwny, ale dla mnie to do?? zabawne!
 • JamesJohnson1981

  2016-05-01 02:01:17
  Najgorsze jest to, ?e ten poniek?d  tragiczny filmik jest jednym z wielu w kompilacji ?miesznych filmików na yt. Dobrze ?e nic si? nie sta?o dziecku.
 • Baras

  2016-04-24 19:34:52
  Przera?aj?ce jak ?atwo mozna straci? kogo? bliskiego... nikt by si? tego nie spodziewa?.
 • GeorgeTillett1988

  2016-04-22 15:52:24
  Mam nadzieje ?e dziecku nic si? nie sta?o. Filmik sprawia mnie o dreszcze, strach pomy?le? co by by?o gdyby uda?o mu si? porwa? to dziecko...
 • HelenTillett51

  2016-04-18 23:57:42
  Dla opiekuna tego dziecko to musia?o by? przera?aj?ce. Nie s?ysza?em jeszcze o przypadku podobnym do tego. Dobrze ?e nic si? takiego nie sta?o.
 • Hem

  2016-04-18 15:28:04
  Ha ha, tak, jakby go zabra?, to pó?niej m?ody by powróci?, jako prawdziwie polski superbohater. Mo?e by?oby fajnie :)
 • Ethan76

  2016-04-14 15:28:22
  Jest to do?? przera?aj?ce. Or?y to jednak przepi?kne zwierz?ta i zawsze by?y dla mnie wyj?tkowym zwierz?ciem. Jednak s? te? gro?ne jak wida? na filmiku powy?ej.
 • purplegorilla537

  2016-03-30 02:08:21
  To jest przera?aj?ce w jakim niebezpiecze?stwie sie znajdujemy praktycznie ca?y czas. Co? strasznego prze?y? co? takiego zw?aszcza b?d?c rodzicem tego dziecka i sta? 3 metry od niego ze ?wiadomo?ci? ?e nie mo?emy mu pomóc...
 • biggoose762

  2016-03-24 22:30:34
  To tylko pokazuje jak gro?nymi zwierz?tami s? ptaki. Strach my?le? coby si? sta?o z tym dzieckiem gdyby faktycznie go porwa?...
 • organicfrog730

  2016-03-03 08:27:02
  Przera?aj?ce nagranie i daj? sobie r?k? uci??, ?e prawdziwe. Wyobra?cie sobie strach rodzica gdy to widzia?...
 • Kicia

  2016-02-19 17:39:15
  Straszne nagranie, pomy?le? ?e mog?o by to nas spotka?. Strach wychodzi? na spacery. Trzeba mocno stapa? po ziemi:)
 • AScarborough72

  2016-01-13 11:20:30
  A ja nie mog? otworzy? tego filmu...
 • Frank1979

  2015-12-28 13:40:35
  Ciekawe... co? ma?o prawdopodobne, ?eby orze? ot tak postanowi? zapolowa? na dziecko.
 • IsabellaMidgett1974

  2015-12-07 10:51:13
  Widzia?am ten filmik w zesz?ym roku, to by? podobno jeden z wi?kszych internetowych przekr?tów, na które tyle ludzi si? nabra?o!