Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » użytkownicy  » Ethan76
podaj łapę

(0)

oceń użytkownika
(5.00)

Ethan76

w serwisie od:14 04 2016, 15:24
miasto:Krakw
o mnie:
Od prawie dwch lat Kanada to mj drugi dom. Moim miastem jest Saskatoon. Pracuj? w jednostce zrzeszaj?cej Polakw na obczy?nie o nazwie Polska Szko?a w Saskatoon. Moim prze?o?onym jest Jolanta Thingvold. To jednostka z grupy instytucje spo?eczno-kulturalne i o?wiatowe, a dok?adniej instytucja o?wiatowa. Jeste?my aktywni od 1966 roku. Pasjonuj? si? kultur? Dalekiego Wschodu. Je?li szukasz pracy w korporacji za granic? mam dla Ciebie rad?. Sprawd? korporacje usa i gdzie znajdziesz wszelkie informacje o korporacjach i o tym jak one dzia?aj?.