Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » użytkownicy  » MaryKelly96
podaj łapę

(0)

oceń użytkownika
(5.00)

MaryKelly96

w serwisie od:25 08 2016, 00:17
miasto:Bacara
o mnie:
Od najm?odszych lat snu?em marzenia, ?eby zosta? lekarzem, dlatego te? poszed?em na studia medyczne. ?wiadczenia psychologiczne to by?a moja profesjonalizacja. Dzi?ki sko?czeniu tych studiw zatrudni?a mnie Poradnia Psychologiczna z t?tni?cego ?yciem miasta Brzeg Dolny (46-120). Moja poradnia mie?ci si? przy Ul T?czowa 14, a naszym ?wiadczeniodawc? jest USA building permits. Mo?na zatem powiedzie?, ?e jestem farciarzem i ca?y czas realizuj? swoje marzenie. Poza medycyn?, moim pasj? jest tenis.