Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » ogłoszenia  » sprzedam inne  » inne  » Leki przeciwrakowe sprzedam rak alternatywne eksperymentalne leczenie raka nowotwor

Leki przeciwrakowe sprzedam rak alternatywne eksperymentalne leczenie raka nowotwor

sprzedam inne
data zamieszczenia:10 05 2019, 12:59
data ważności:09 06 2019
zamieszczający ogłoszenie: prazykwantel sprzedam
wypromuj na Facebooku:
Treść ogłoszenia:
Leki przeciwpaso?ytnicze, przeciwgrzybicze, antybiotyki w leczeniu raka alternatywne eksperymentalne leki rak nowotwr prostaty, w?troby, skry, p?uc, jelita grubego, piersi, jajnika, ko?ci, mzgu, w?trobowokomrkowy, kory nadnercza, ostra bia?aczka szpikowa, g?owy i szyi, podstawnokomrkowy skry, trzustki, szpiczak mnogi, kostniakomi?sak, mi?sak, rdzeniak, glejak wielopostaciowy, kolczystokomrkowy skry g?owy i szyi.

Nie mam ?adnego wykszta?cenia medycznego, jestem tylko handlowcem, traktuj to zestawienie lekw, jako reklam? informacyjn?.
Specjalizuj? si? w sprzeda?y lekw przeciwpaso?ytniczych, przeciwgrzybiczych, antybiotykach, ktre s? albo trudno dost?pne lub ca?kowicie niedost?pne, nie wprowadzone jeszcze do sprzeda?y lub wycofane.

Postanowi?em napisa? to zestawienie lekw, ktre oprcz swojego podstawowego zastosowania, s? u?ywane w eksperymentalnym leczeniu raka. Leki te rwnie? wzmacniaj? dzia?anie specjalistycznych lekw przeciwrakowych.

Z listy wykluczy?em leki, ktrych nie posiadam w sprzeda?y, natomiast mog? je sprowadzi? na zamwienie. Wszystkie leki pochodz? z Tajlandii, gdzie mieszkam. Mog? te? szuka? w Indiach i innych okolicznych krajach.

W ostatnich miesi?cach szereg osb zwrci?o si? do mnie o zaopatrzenie ich w leki, z polecenia lekarzy onkologw, ktorzy nie mogli wystawi? recept z powodu zaawansowanego stopnia raka i zaprzestaniu leczenia konwencjonalnego. Zawsze konsultuj sie z onkologiem, je?li zamierzasz si? leczy? samodzielnie. Je?li lekarz nie chce z Tob? wsp?pracowa?, to szukaj drugiej opinii.

Leki przeciwpaso?ytnicze, a szczeglnie przeciwgrzybicze, s? truciznami. Zabijaj? paso?yty i grzyby, mog? obci??a? w?trob?, nerki, wi?c w trakcie leczenia antyrakowego powinno prowadzi? si? systematyczne badania, ?eby ewentualnie zmniejszy? dawk? czy zmieni? lek.

GRYZEOFULWINA
Dzia?a na wi?kszo?? rodzajw raka. Dawkowanie 500g 3x dziennie
https://www.cancertreatmentsresearch.com/griseofulvin-like-chemotheraphy-but-without-its-side-effects/

KETOKONAZOL
Rak prostaty
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00895310
W?troby
"Ketoconazole suppresses the growth of hepatocellular carcinoma"
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15548627.2019.1569934

VERMOX MEBENDAZOL
Wiele r?nych nowotworw "Mebendazole, a well-known anti-helminthic drug in wide clinical use, has anti-cancer properties that have been elucidated in a broad range of pre-clinical studies across a number of different cancer types. Significantly, there are also two case reports of anti-cancer activity in humans." Dawkowanie minimum 2x100mg
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4096024
https://www.cancertreatmentsresearch.com/the-over-the-counter-drug-mebendazole-acts-like-chemotherapy-but-with-virtually-no-side-effects/

Kostniakomi?sak, mi?sak, rak skry, p?uc, jelita grubego, piersi, jajnika, w?trobowokomrkowy, kory nadnercza, ostra bia?aczka szpikowa, glejak wielopostaciowy, rdzeniak.
"Preclinical studies show that mebendazole notably impedes the growth of malignant and metastatic tumors such as osteosarcoma and soft tissue sarcoma, melanoma, carcinoma (lung, colorectal, breast, ovarian, hepatocellular and adrenocortical), acute myeloid leukaemia, glioblastoma multiforme and meduloblastoma."
https://www.ajol.info/index.php/tjpr/article/download/162964/152474

Nowotwr mzgu https://abc2.org/research/projects/repurposing-antiparasite-drug-fight-glioblastoma

Nowotwr mzgu, przyk?ad:
"The drug cocktail is prescribed by Care Oncology, a private clinic in London, which recommends a statin (a cholesterol-lowering drug), metformin (used to treat type-2 diabetes), doxycycline (an antibiotic) and mebendazole (an anti-worming agent). These may sound radical, but are actually safe, cheap, generic medicines with evidence of some anti-cancer effects."
https://www.economist.com/international/2019/02/28/repurposing-off-patent-drugs-offers-big-hopes-of-new-treatments

ITRAKONAZOL
Rak prostaty, p?uc, podstawnokomrkowy skry. Mo?liwe bia?aczka, rak jajnika, piersi, trzustki. Mo?e wzmacnia? inne leki.
"Clinical trials have shown that patients with prostate, lung, and basal cell carcinoma have benefited from treatment with itraconazole, and there are additional reports of activity in leukaemia, ovarian, breast, and pancreatic cancers. ... Itraconazole may synergise with a range of other drugs to enhance the anti-cancer effect, and some of these possible combinations are presented in the supplementary materials accompanying this paper."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4406527/


NIKLOZAMID
Rak piersi, prostaty, jelita grubego, jajnika, szpiczaka mnogiego, mzgu, ostra bia?aczka szpikowa, p?uc, g?owy i szyi.
"Anti-cancer activity of niclosamide has been demonstrated in human breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ovarian cancer, multiple myeloma, acute myelogenous leukemia, glioblastoma, head and neck cancer and lung cancer cells"
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4166407/#S9title

Bia?aczka, rak piersi, prostaty, w?troby, mzgu.
"Potential anticancer agent that exerts cytotoxic and cytostatic activity against a wide range of cancer types, including leukemia, breast cancer, prostate cancer, hepatocellular carcinoma, and glioblastoma"
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00110/full

DOKSYCYKLINA
Nowotwr mzgu
"The drug cocktail is prescribed by Care Oncology, a private clinic in London, which recommends a statin (a cholesterol-lowering drug), metformin (used to treat type-2 diabetes), doxycycline (an antibiotic) and mebendazole (an anti-worming agent). These may sound radical, but are actually safe, cheap, generic medicines with evidence of some anti-cancer effects."
https://www.economist.com/international/2019/02/28/repurposing-off-patent-drugs-offers-big-hopes-of-new-treatments


ZENTEL ALBENDAZOL
Rak jajnika "A single dose of albendazole (150 mg/kg) dramatically suppressed tumor levels of both VEGF and HIF-1"
https://angio.org/drug-used-to-treat-parasites-may-have-tumor-fighting-antiangiogenic-properties

IWERMEKTYNA
Rak jajnika "Ivermectin exerts an anti-tumor effect on epithelial ovarian cancer EOC cells by interacting with the KPNB1 gene"
https://medicalxpress.com/news/2017-09-medication-parasite-infection-anti-cancer-effect.html

DISULFIRAM
Rak piersi
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6089232

Rak prostaty, piersi, jelita grubego:
"Of the more than 3000 patients taking Antabuse, the cancer death rate was 34% lower for the 1177 who stayed on the drug compared with those who stopped taking it, the researchers report today in Nature. The drug was an equal opportunity anticancer weapon; its benefits held for prostate, breast, and colon cancer, as well as cancer overall."
https://www.sciencemag.org/news/2017/12/old-drug-alcoholism-finds-new-life-cancer-treatment

Rak ko?ci
https://www.sciencemag.org/news/2017/12/old-drug-alcoholism-finds-new-life-cancer-treatment

Rak kolczystokomrkowy skry g?owy i szyi
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0203069


Prosz? przeka? znajomym, ktrzy mog? by? zainteresowani t? informacj? i moimi lekami.
W przypadku zakupw na leczenie raka, oferuje ceny hurtowe.

Dzi?kuj?
Jan Krongboon
massagewarsaw gmail com
0066994403698
W sprawie ogłoszenia proszę kontaktować się:
telefonicznie pod numerem:0066994403698
mailem:massagewarsaw@gmail.com