Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » schroniska dla zwierząt  » Fundacja DAR SERCA
podaj łapę

(0)

oceń schronisko
(5.00)

Fundacja DAR SERCA

w serwisie od:30 06 2015, 18:41
Dane adresowe:
Olkuska 8
, Ska?a
o schronisku:
Fundacja dla zwierz?t Dar Serca powsta?a z potrzeby niesienia pomocy bezdomnym, porzuconym i skrzywdzonym zwierz?tom.

Datki przekazywane na nasze konto s?u??, zgodnie z celami statutowymi, na popraw? bytu, leczenie i utrzymywanie zwierz?t - podopiecznych fundacji.

Pa?stwowym organem sprawuj?cym nadzr nad Fundacj? jest Starosta Powiatu Krakowskiego / Minister Rolnictwa

Cele statutowe Fundacji:
- pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierz?tami
- pomoc opiekunom bezdomnych zwierz?t
- prowadzenie i pomoc schroniskom dla zwierz?t
- adopcje i szkolenia zwierz?t
- wsp?praca ze schroniskami
- wsp?praca z organizacjami chroni?cymi prawa zwierz?t
- ochrona zwierz?t
- akcje interwencyjne
- propagowanie pomocy bezdomnym i skrzywdzonym zwierz?tom
ogłoszenia adopcyjne
komentarze