Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » schroniska dla zwierząt  » Kudlaci przyjaciele Marty, fundacja
podaj łapę

(0)

oceń schronisko
(5.00)

Kudlaci przyjaciele Marty, fundacja

w serwisie od:04 07 2018, 21:54
Dane adresowe:
Sarenek 10 B
43-215 , Jankowice
telefony:506970844
o schronisku:
Kud?aci Przyjaciele Marty to samodzielna grupa mi?o?nikw zwierz?t w Fundacji Zwierz?ca Arkadia, istniej?ca od kwietnia 2018 roku. Nie jeste?my nowi w pomaganiu bezdomnym zwierzakom. Marta W. ju? prowadzi?a znane wydarzenie Bezdomne pieski b?agaj? o pomoc, dzi?ki ktremu dziesi?tki psw znalaz?o nowe domy, du?ej ilo?ci poprawiono warunki bytowania na miejscu. Wszyscy mamy za sob? prac? wolontariack?.
Bardzo anga?ujemy si? w szukanie domw sta?ych dla naszych podopiecznych. Adopcja jest dla nas zadaniem numer jeden w naszej dzia?alno?ci. Wszyscy nasi podopieczni s? odrobaczane i odpchlane. Rwnie? podlegaj? obowi?zkowemu szczepieniu, chipowaniu i sterylizacji/ kastracji, by zapobiec rozmna?aniu si? bezdomniakw. Ka?dego psiaka chipujemy i wnosimy do rejestru. Przy adopcji mymagana jest procedura adopcyjna: rozmowy wst?pne, wizyty przed i po adopcyjne, sta?y kontakt z domami sta?ymi. Ale zanim nadejdzie ten mymarzony dzie? adopcji mamy jeszcze bardzo du?o roboty, by do tego doprowadzi?.
ogłoszenia adopcyjne
komentarze