Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » zwierzaki  » Figa
podaj łapę

()

oceń zwierzaka
(5.00)

Figa

psy
w serwisie od:26 05 2013, 21:44
Metryczka:
urodzony: 2008
miasto:ok. Siewierza
klasyfikacja: » sznaucer (grupa FCI 2) » psy w typie pinczera i sznaucera » Sznaucer miniaturowy
płeć:samica
o zwierzaku:
Wielko??: miniaturowy
ID: 550
Imi?: FIGA
P?e?: suczka
Wiek: 5 lat
Miasto: ok. Siewierza
Wojewdztwo: ?l?skie

Status: Szuka Domu! przebywa w Domu Tymczasowym.

Kontakt w sprawie adopcji/pomocy:
Monika
Tel. 608 464 683
e-mail: malawaszka@gmail.com

Charakter:
Figa przyjecha?a do nas 18 stycznia z Przytuliska w Krobi. Sp?dzi?a tam oko?o p? roku - niestety mimo stara? i ch?ci wolontariuszy i opiekunw nie uda?o si? prze?ama? jej l?kw.
Jak tylko zobaczy?am jej zdj?cia postanowi?am, ?e musz? j? zabra? i pomc, nie mo?na marnowa? wi?cej ?ycia tej m?odej psinki. Dzi?ki ogromnemu zaanga?owaniu opiekunki Przytuliska - Pani Longiny, uda?o si? szybko zorganizowa? transport i Figusia zacz??a nowe ?ycie.
Boi si? wielu rzeczy, wielu rzeczy nie zna, z wieloma ma jakie? z?e wspomnienia... na ?opatce spora blizna... wol? chyba nie wiedzie? po czym.
Pomalutku pracujemy z Figusi?, pokazujemy, ?e ?ycie z lud?mi w domu nie boli, nie jest straszne, a nawet jest ca?kiem przyjemne.
Figa ma kilka lat, jest m?oda, bardzo ciekawska - to jedna z cech sznaucera - ciekawo?? ?wiata i ona bardzo nam pomaga pokonywa? l?ki :)
Figa w pierwszy dzie? wybra?a sobie na swj azyl przedsionek - jest otwarty na reszt? domu, nie ma drzwi, wida? z niego du?o - tam si? po?o?y?a i wygl?da?o jakby ba?a si? przekroczy? jak?? niewidzialn? barier?, tydzie? czasu zaj??o ?eby odwa?y?a si? pokona? ten l?k - pomog?y smako?yki i piszcz?ce zabawki, ktre bardzo Fig? ekscytuj? i ciekawi? - zabiera wszystkie do siebie na miejsce i si? bawi.
Po tygodniu nast?pi? prze?om i Figa przeprowadzi?a si? z przedsionka do pokoju, w ktrym sp?dzamy niemal ca?y dzie? pracuj?c i ?yj?c po prostu - to ogromny sukces :)

22 kwietnia 2013
Figa ju? po sterylizacji, szczepieniu i gotowe sprawy zdrowotne. Sprawy psychiki - du?o do przodu, ale pi?tno jakie zostawi? z?y cz?owiek jest wyryte mocno i Figa potrzebuje domu wyj?tkowego - nie nadaje si? pki co do mieszkania w mie?cie - boi si? smyczy, ci?gle zdarza jej si? przywiera? do ziemi i trzeba jej wtedy pomc i doda? odwagi.
W chwilach zapomnienia jest szalona - wulkan energii, fajnie by?oby jakby zamieszka?a z drugim psem, z ktrym mog?aby si? bawi? co uwielbia - gonitwy i podgryzanie to jej ?ywio?. Drugi psiak nie powinien by? du?o mniejszy od Figi bo jest nieostro?na i potrafi staranowa? w p?dzie (u nas trafi?o na po?ow? mniejsz? Furi?). Figa jest tak? wi?ksza miniatur? - wa?y 9,8 kg.
Boi si? jazdy samochodem, ale nie ma choroby lokomocyjnej.
Musi mie? sporo ruchu bo inaczej znudzona organizuje sobie czas w domu - szuka skarbw - kradnie skarpetki nami?tnie :) i oglnie jest z?odziejaszkiem, od czasu do czasu zdarza jej si? ukra?? jaki? papier albo g?bk? i zniszczy?, za wi?ksze rzeczy si? nie bra?a. Nie wiem jak by?oby gdyby zostawa?a na 8-10 godzin sama bo u nas tyle nie zostaje. Jest pos?uszna jak wo?am i wie ju?, ?e za przyj?cie dostanie smako?yk, ale zdarza si?, ?e si? wystraszy i wtedy mo?e by? problem ze z?apaniem jej.

Jest do?? dziwna - z jednej strony jest zazdrosna o inne psy i jak g?askam to pcha si?, ?eby j? te? i zaczepia i cieszy si?, zacz??a pakowa? si? do ??ka do spania; z drugiej strony d?ugie lata bez cz?owieka zostawi?y ?lad w postaci niezale?no?ci - wi?kszo?? psw na spacerach jak si? im schowam biegn? z powrotem i szukaj? - Figa popatrzy?a, posta?a chwil? i uzna?a "jak Ci? nie ma to trudno - dam rad?" i pobieg?a dalej w swoj? stron?. Wi?cej jest jednak tych kontaktowych momentw i pracujemy nad ich utrwalaniem i rozwijaniem. Nigdy nie by?a niczego uczona wi?c jak na te 2 miesi?ce z nami jest post?p bardzo du?y.

Szukamy dla Figi domu w spokojnej okolicy - nie da rady spacerowa? przy ulicach, w t?umie ludzi - ona kocha przestrze? i takiego miejsca chc? dla niej - raczej dom z ogrodem bo. Najlepiej z innym zabawowym psiakiem podobnym wielko?ci?, bo mniejsze potrafi stratowa? jak si? rozbawi, a wi?kszych si? boi, ale na pewno by si? przyzwyczai?a i do wi?kszego psiego towarzysza.

Figa jest wysterylizowana, zachipowana, zaszczepiona.
Przebywa w domu tymczasowym w okolicach Siewierza
608 464 683
malawaszka@gmail.com

Sterylizacja/Kastracja: Tak

Inne:
Prosimy o pomoc w utrzymaniu Figi

Sznaucery w Potrzebie - Fundacja Mi?dzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierz?t - VIVA
ul. Kaw?czynska 16 lok 42a
03-772 Warszawa
68 2030 0045 1110 0000 0255 8420
w tytule wp?aty: dla Figi
najnowsze komentarze