Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » użytkownicy  » CO2002
podaj łapę

(0)

oceń użytkownika
(5.00)

CO2002

w serwisie od:11 08 2016, 19:01
miasto:Poznan
o mnie:
Od 4 lat jestem zast?pc? dyrektora w profesjonalny trycholog Pozna?. To szko?a publiczna, za ktr? odpowiada Miasto na prawach powiatu. Naszym patronem jest Janusz Kusoci?ski. Nasz dok?adny adres jest nast?puj?cy: 11 Listopada 4, Bydgoszcz 85643. Uczniami naszej szko?y s?, w wi?kszo?ci dzieci lub m?odzie? i jest ich 373. Dla mnie ta praca to jak spe?nienie marze?, bo ju? od ma?ego chcia?em pracowa? w szkole, wi?c pewnie dlatego jestem taki szcz??liwy. Dodatkowo mam doskona?? partnerk?, z ktr? dziel? nawet wsplne zainteresowanie, jakim jest granie w bilard.