Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » schroniska dla zwierząt  » Fundacja DAR SERCA
podaj łapę

(0)

oceń schronisko
(5.00)

Fundacja DAR SERCA

w serwisie od:30 06 2015, 18:41
Dane adresowe:
Olkuska 8
, Skała
o schronisku:
Fundacja dla zwierząt „Dar Serca” powstała z potrzeby niesienia pomocy bezdomnym, porzuconym i skrzywdzonym zwierzętom.

Datki przekazywane na nasze konto służą, zgodnie z celami statutowymi, na poprawę bytu, leczenie i utrzymywanie zwierząt - podopiecznych fundacji.

Państwowym organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Starosta Powiatu Krakowskiego / Minister Rolnictwa

Cele statutowe Fundacji:
- pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami
- pomoc opiekunom bezdomnych zwierząt
- prowadzenie i pomoc schroniskom dla zwierząt
- adopcje i szkolenia zwierząt
- współpraca ze schroniskami
- współpraca z organizacjami chroniącymi prawa zwierząt
- ochrona zwierząt
- akcje interwencyjne
- propagowanie pomocy bezdomnym i skrzywdzonym zwierzętom
ogłoszenia adopcyjne
komentarze