Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » zwierzaki  » Rokset
podaj łapę

()

oceń zwierzaka
(5.00)

Rokset

ptaki
w serwisie od:24 11 2022, 22:20
właściciel Brunia
Metryczka:
urodzony: 2022
miasto:Nyski
klasyfikacja:
płeć:samiec
o zwierzaku:
Powitajcie Rokseta jest to Kanarek a imię jego adekwatne do tego co wyczynia śpiewem.

Czym Jest Psychologia Naukowa?
Ogólnie rzecz biorąc, psychologia naukowa to nauka o myśli naukowej. Jest to jednak również gałąź nauk społecznych. To badanie istnieje od końca XIX wieku. Obejmuje różne tematy, takie jak behawioryzm, międzygatunkowa psychologia porównawcza, psychologia ewolucyjna i psychologia poznawcza. Więcej na https://www.audytpsychologiczny.pl/
Psychologia ewolucyjna
Korzystając z psychologii ewolucyjnej, psychologowie naukowi próbują zrozumieć ludzkie zachowanie. Psychologowie Ci zakładają, że wszystkie ludzkie zachowania są przejawami predyspozycji fizycznych i mechanizmów psychologicznych. Badają również, w jaki sposób historia genetyczna i ewolucyjna wpływa na ludzkie zachowanie. Jest to próba odpowiedzi na wezwanie Darwina, który dostrzegł, że w wyniku jego teorii doboru naturalnego otwierają się nowe pola badań.
Psychologia ewolucyjna to szeroka dziedzina badań, która koncentruje się na procesach rozwojowych, behawioralnych, społecznych i psychologicznych, które ukształtowały gatunek ludzki. Jest to interdyscyplinarny program badawczy, który opiera się na genetyce, psychologii, Archeologii i etologii.
Psychologia poznawcza
W XX wieku psychologia poznawcza zyskała powszechną akceptację. Psychologia poznawcza bada wewnętrzne procesy mózgu i jego wpływ na zachowanie. Psychologowie kognitywni badają, jak ludzie myślą i przetwarzają informacje w kontrolowanych warunkach. Psychologowie kognitywni używają modeli obliczeniowych i analogii do badania wydajności.
Przed rewolucją poznawczą psychologia była zdominowana przez behawioryzm. Behawioryści wierzyli, że myśli są niewidoczne i że nie ma powodu, aby studiować umysł. Nie wyjaśniali bogactwa ludzkiego doświadczenia. Nie udało im się również zrozumieć, w jaki sposób pamięć może się z czasem poprawić.
Psychologowie poznawczy twierdzą, że zrozumienie zachowania wymaga zrozumienia, w jaki sposób mózg przetwarza informacje. Uważają również, że zrozumienie zachowania wymaga zrozumienia procesów mediacyjnych, które umożliwiają zachowanie. Procesy te obejmują percepcję, uwagę, pamięć i rozwiązywanie problemów.
Psychologia porównawcza międzygatunkowa
Porównania gatunków są najczęstszym sposobem badania adaptacji behawioralnych. Można to osiągnąć różnymi metodami. Jedna strategia obejmuje testowanie wielu gatunków na standardowych testach. Inny polega na opracowaniu kompleksowej teorii dla dwóch różnych gatunków. Te dwie metody są często łączone w dziedzinie psychologii porównawczej.
Historia psychologii porównawczej ma wiele kamieni milowych. Jednym z godnych uwagi osiągnięć jest wynalezienie aparatu, który był później używany przez naukowców do badania zwierząt. Urządzenie to zostało opracowane pod koniec XIX wieku. W XX wieku badania przebiegały dwiema głównymi ścieżkami. Pierwszym było badanie zwierząt w laboratoriach. Wiąże się to z wykorzystaniem kontrolowanych eksperymentów do badania zachowania zwierząt.
Behawioryzm
Psychologia behawioralna, czyli behawioryzm, to podejście do psychologii, które podkreśla fizjologiczne korelaty zachowania i poszukiwanie Ogólnych Zasad zachowania. Behawioryści używają różnych technik do badania zachowania. Należą do nich warunkowanie instrumentalne i warunkowanie Klasyczne.
Tradycyjnie behawioryzm polegał na mierzalnych danych i powtarzalnych eksperymentach w celu zbadania zachowania. Behawioryści badali również wpływ środowiska na zachowanie. Kilka czasopism naukowych poświęconych jest behawioryzmowi.
Chociaż behawioryzm nie jest powszechnie akceptowany we współczesnej filozofii, nadal jest uważany za realne podejście do psychologii. W kulturze zachodniej istnieje silna tradycja jednostek, które podzielają podobne poglądy na behawioryzm.
Behawioryści koncentrują się głównie na analizie relacji środowisko-zachowanie. Obejmuje to badanie, w jaki sposób organizmy uczą się ze swojego środowiska. Behawioryści wykorzystują eksperymenty na zwierzętach i klasyczne warunkowanie do badania zachowania. Badają także ewolucyjną historię organizmów.
Praktyki pseudonaukowe
Często trudno jest odróżnić pseudonaukę od prawdziwej nauki. Niektóre pseudonauki mają uzasadnione zastosowania, podczas gdy inne są wykorzystywane do celów nieetycznych.
Wykorzystanie pseudonauki może wynikać ze złej analizy danych, badań opartych na wadliwych przesłankach i wadliwych projektach eksperymentalnych. Może to również wynikać z braku wzajemnej oceny.
Wiele popularnych teorii i interwencji psychologicznych nie ma podstaw empirycznych. Na przykład popularna teoria, że stłumione wspomnienia z dzieciństwa są odpowiedzialne za depresję poporodową, była promowana z niewielkimi lub żadnymi dowodami.
Pseudonauka astrologii twierdzi, że pozycja ziemi wpływa na nasze codzienne zachowania. Istnieją również teorie, które mówią, że astrologia może zapewnić "naukowe" wsparcie dla nieetycznych zachowań.
Wyzwania
Osoby z nauk psychologicznych mają wiele do zrobienia. Pole jest złożone. W szczególności ma wiele paradygmatów i brak konsensusu co do swojej konceptualnej Zatoki.
Jednym ze sposobów pomiaru jakości badania jest nowość jego wkładu. Na przykład nowość artykułu może być określona przez jego metodologię statystyczną. Jednak nowość badania może być większa, jeśli zostanie wykonana w Nowy, niekonwencjonalny sposób. Na przykład naukowcy mogą powtórzyć badanie przed jego opublikowaniem.
Wyzwaniem nauki o psychologii jest opracowanie metodologii naukowej, która może wiarygodnie odtworzyć jej odkrycia. Stosując bardziej rygorystyczne podejście, naukowcy mogą być w stanie opracować środki psychologiczne, które lepiej odzwierciedlają indywidualne cechy. Metody te mogą mieć również szersze zastosowania.
najnowsze komentarze